Język PHP PHP Hypertext Preprocessor

PHP to skrót od "PHP: Hypertext Preprocessor" - jest interpretowanym językiem skryptowym ogólnego przeznaczenia typu Open Source, który został stworzony do tworzenia stron internetowych.

Doskonale odnajduje się także jako język linii poleceń (CLI) powłoki systemowej (ang. Shell computing) zwykle w systemach Linux (Unix). Ten sposób użycia jest idealny dla skryptów regularnie wykonywanych przy użyciu Crona (w Unix lub Linux) lub Harmonogramu zadań (w systemie Windows).

Cechą szczególną PHP jest możliwość osadzania wprost w kodzie HTML. Jego składnia czerpie z języków C, Java i Perl oraz charakteryzuje się niską barierą wejścia.

Głównym celem języka jest umożliwienie szybkiego pisania dynamicznie generowanych stron internetowych, ale dzięki jego uniwersalności możesz zrobić znacznie więcej.

Dokumentacja

Język PHP posiada bardzo dobra dokumentację, uzupełnioną w szereg przykładów kodu a całość dostępna jest pod adresem: php.net/docs.php.

Tagi PHP

Interpreter chcąc przeanalizować skrypt PHP, szuka otwierających i zamykających specjalnych tagów, którymi są: <?php i ?>. Informują one PHP o rozpoczęciu i zatrzymaniu interpretacji kodu znajdującego sie między nimi.

PHP może także zawierać krótkie tagi typu echo: <?= $var ?>, który jest skrótem od bardziej rozwlekłych <?php echo $var; ?>.

Metoda ta pozwala na osadzenie kodu PHP we wszystkich rodzajach dokumentów, ponieważ wszystko poza parą otwierających i zamykających znaczników jest ignorowane przez parser PHP i traktowane jako czysty text (ang.) plain/text.

Jeśli plik zawiera tylko kod PHP, zaleca się pominięcie znacznika zamykającego PHP na końcu pliku. Zapobiega to dodawaniu przypadkowych białych znaków lub znaków nowego wiersza po znaczniku zamykającym PHP. Powodowało to często niepożądane efekty, ponieważ PHP rozpoczynały wysyłanie danych na wyjście, podczas gdy programista nie zamierzał w tym momencie wysyłać żadnych danych wyjściowych.

Gdzie uruchamiany jest skrypt PHP?

Tym, co odróżnia PHP od skryptów takich jak JavaScript uruchamianych po stronie klienta (Client-side), jest to, że kod wykonywany jest na serwerze (Server-side ), generując HTML, który jest następnie wysyłany do klienta.

Klient, którym najczęściej jest przeglądarka, otrzyma jedynie wynik działania skryptu PHP, ale kod skryptu jest dla klienta niedostępny.

Najprostszy program 'Hello world'

Aby utworzyć najprostszy program PHP, wystarczy napisać poniższy kod i zapisać go w pliku o rozszerzeniu .php. w swoim katalogu WWW. Nie ma potrzeby niczego kompilować ani instalować żadnych dodatkowych narzędzi.

<?php
echo "Hello world";

lub jeszcze prościej:

<?= "Hello world" ?>

Materiał przygotował dla Was:
Andrzej EZNAWCA Mazur
Zapraszam na moje strony:
LekcjePHP.pl
Eznawca.pl