Daily Coding Problem Rozwiązujemy problemy z listy mailingowej dotyczące problemów z rozmów rekrutacyjnych. Stań się wyjątkowo dobry w rozmowach rekrutacyjnych poprzez rozwiązywanie ze mną jednego problemu każdego dnia.

Zaimplementuj funkcję rand5() używając rand7()

Zaimplementuj funkcję rand5() używając rand7()

Daily Coding Problem: Problem #71 [Easy]

Używając funkcji rand7(), która zwraca liczbę całkowitą od 1 do 7, zaimplementuj funkcję rand5(), która zwraca liczbę całkowitą od 1 do 5.

Czytaj więcej
Oblicz iloczyny wszystkich wartości w tablicy

Oblicz iloczyny wszystkich wartości w tablicy

Daily Coding Problem: Problem #2 [Hard]

Dla danej tablicy liczb całkowitych, zwróć nową tablicę, aby każdy element o indeksie i nowej tablicy był iloczynem wszystkich liczb w oryginalnej tablicy oprócz tej o i.

Czytaj więcej