Daily Coding Problem Rozwiązujemy problemy z listy mailingowej dotyczące problemów z rozmów rekrutacyjnych. Stań się wyjątkowo dobry w rozmowach rekrutacyjnych poprzez rozwiązywanie ze mną jednego problemu każdego dnia.

Oblicz iloczyny wszystkich wartości w tablicy

Oblicz iloczyny wszystkich wartości w tablicy

Daily Coding Problem: Problem #2 [Hard]

Dla danej tablicy liczb całkowitych, zwróć nową tablicę, aby każdy element o indeksie i nowej tablicy był iloczynem wszystkich liczb w oryginalnej tablicy oprócz tej o i.

Czytaj więcej