Skróty klawiaturowe w PHPStorm Keyboard shortcuts in PHPStorm

PhpStorm jest zintegrowanym, wieloplatformowym środowiskiem programistycznym (IDE) dla języka PHP. Zapewnia on edycję PHP, HTML i JavaScript z analizą kodu w locie, podpowiadaniem składni, zapobieganiem błędom.

PhpStorm zawiera wszystkie funkcje podstawowego narzędzia WebStorm dodając obsługę PHP wraz z bazami danych, systemami kontroli wersji w tym najpopularniejszym GIT-em. Umożliwia także wygodna edycję szablonów Smarty i Twig.

Ogólne

 • Ctrl + Shift + A - Okienko 'Menu Akcji', polecenia za pomocą komend
 • Ctrl + Alt + Shift + Inset lub drzewo Projektu lub Menu Akcji - Dodanie notatki czyli 'Scratches' i 'Buffer'
 • Ctrl + Alt + L - Reformat kodu
 • Ctrl + Alt + Shift + L - Okienko ze szczegółami Reformatu kodu
 • Ctrl + Alt + S - Ustawienia Settings
 • Ctrl + E - Lista otwartych plików i okien, Ctrl + Tab - Przełączanie pomiędzy nimi
 • F5 - Kopiowanie bieżącego pliku do nowego
 • 'Split Down', 'Split Right' - dzielenie okna edycji wertykalnie, horyzontalnie
 • Ctrl + Klick lub Ctrl + B - Skok do deklaracji
 • Shift + F6 - Refaktor - Rename - Zmiana nazwy zasobu

Wyszukiwanie / zamiana

 • Ctrl + F - Wyszukanie
 • Ctrl + R - Zamiana
 • Ctrl + Shift + F - Find in file - Wyszukanie w plikach projektu
 • Ctrl + Shift + R - Replece in file- Zamiana w pilkach projektu
 • 2 x Shift - szukaj wszędzie, możesz wkleić referencję (plik:nrWiersza) z Ctrl + Alt + Shift + C
 • Alt + F1 - "Select in..." okienko wybrania aktualnego pliku w zbiorach: Projektu, Explorerze, Przeglądarce itd.
 • Ctrl + F12 - Okno z listą struktur: metody, stałych i propertis otwartego pliku, które następnie możesz wyszukiwać.
 • Alt + Up lub Alt + Down - Przeskok do poprzedniej/następnej metody.

F11 i Zakładki

 • F11 - Dodaj / Usuń Zakładkę
 • Ctrl + F11 - Dodaj (lub Zmień) zakładkę opisaną (cyfrą lub literą) "Mnemonic"
 • Ctrl + 0...9 - Przeskocz do zakładki z numerem...
 • Shift + F11 - Pokaż (i przeskocz do) zakładki

Edycja tekstu

 • Ctrl + Shift + U - Edit | Toggle Case - Zmiana wielkości liter z WIELKICH na małe
 • Ctrl + Shift + Z - Redo (A nie Ctrl + Y)
 • Ctrl + Shift + Enter - Autouzupełnianie: deklaracji/struktury
 • Ctrl + Shift + Delete - Unwrap/Remove - usunięcie otaczających bloków
 • Ctrl + Shift + Insert - Historia schowka, w oknie wszystkie skopiowane elementy
 • Ctrl + Alt + Shift + C - Kopiuje referencję - względną ścieżkę do bieżącego pliku i numer wiersza (dla współpracowników)
 • Ctrl + Enter - 'Split line' - łamie wiersz z zachowaniem konwencji języka do dzielenia stringów.
 • Ctrl + W, Ctrl + Shift + W - Rozszerzenie i kurczenie bloku selekcji
 • Alt + J - Dodaje nowy multikursor na identycznym słowie co pod kursorem. Powtórz aby dodawać następnie kursory.
 • Shift + Alt + J - Usuwa ostatnio dodany kursor przez Alt + J.
 • Alt + Klick - Dodaje nowy multikursor w dowolnym miejscu.
 • Ctrl + Shift + M - Przeskok kursora do pasującego nawiasu {}, [], ().
 • Ctrl + D - Duplikuje aktualną linię.
 • Ctrl + C/X - Bez zaznaczenia kopiuje/wycina aktualny wiersz.
 • Ctrl + Y - Kasuje aktualną linię.

Dokumentacja, sugestie

 • Ctrl + Space - Autouzupełnianie: Sugestia; Zmiana nazwy funkcji (wybór Tab)
 • Ctrl + Q - Okienko szybkiej dokumentacji, także dla własnych funkcji/metod
 • Shift + F1 - Otwiera stronę www.php.net w poszukiwaniu słowa pod kursorem

Zmiana terminala na Bash

Settings > Terminal > Shell path: "C:\Program Files\Git\bin\sh.exe" --login -i

Postfixy

 • $zmienna.operator - Postfix Completion czyli uzupełnianie wsteczn, które przeformatuje zmienną na zapis: operator($zmienna); lub operator $zmienna;. Możesz dodać własne Postfix Completion.

Materiał przygotował dla Was:
Andrzej EZNAWCA Mazur
Zapraszam na moje strony:
LekcjePHP.pl
Eznawca.pl