Podstawy programowania

Konwencje nazewnictwa - snake_case, camelCase, Kebab-case... stosowane w programowaniu

Konwencje nazewnictwa - snake_case, camelCase, Kebab-case... stosowane w programowaniu

Naming conventions - snake_case, camelCase, Kebab-case.... used in programming

Poznaj konwencje nazewnictwa takie jak snake_case, camelCase, PascalCase, Kebab-case i zasady i rekomendacje dla jezyka PHP, aby sprawnie poruszać się w świecie programistycznym.

Czytaj więcej
Daily Coding Problem - Zaczynamy

Daily Coding Problem - Zaczynamy

Daily Coding Problem - Getting Started

Czytaj więcej
Język PHP

Język PHP

PHP Hypertext Preprocessor

PHP, to skrót od "PHP: Hypertext Preprocessor", jest interpretowanym językiem skryptowym ogólnego przeznaczenia typu Open Source, który znalazł swoje miejsce szczególnie w tworzeniu stron internetowych. Cechą szczególną jest możliwość osadzania wprost w kodzie HTML. Jego składnia czerpie z języków C, Java i Perl.

Czytaj więcej