Ściąga z edytora VIM Cheat sheet from VIM editor...

Vim to tekstowy edytor, który jest powszechnie używany w systemach operacyjnych opartych na Unix, takich jak Linux i macOS.

Jest on następcą starszego edytora vi, a jego nazwa oznacza "Vi IMproved" (Udoskonalony vi).

Vim oferuje wiele funkcji, które ułatwiają edycję tekstu w porównaniu do klasycznych edytorów tekstowych. Ma on szybki, choć często kontrowersyjny interfejs użytkownika, który pozwala na szybką i wydajną edycję plików tekstowych. Natomiast wymaga nauczenia się kilkunastu poleceń na pamięć. Ponieważ nie zawiera on podpowiedzi wizualnych.

Jedną z unikalnych cech Vim jest to, że większość funkcji można uruchomić za pomocą poleceń klawiszowych, co pozwala na szybkie operacje bez konieczności przesuwania kursora między menu i oknami.

Vim posiada również wiele wtyczek i dodatków, które umożliwiają edycję różnych typów plików, takich jak pliki HTML, CSS, Python, C++ i wiele innych.

Niektóre z podstawowych poleceń w Vim to:

 • Esc - przejście z trybu wstawiania do trybu poleceń (command mode),
 • i - 'insert', przejście w tryb wstawiania (insert mode) umożliwiający wprowadzanie tekstu,
 • a - 'append', rozpoczęcie edycji za kursorem
 • / - 'search', szuka podanego ciągu
 • :w - 'write', zapisanie zmian w pliku; :w! - wymuś zapisanie zmian
 • :q - 'quit', zakończenie edycji i wyjście z Vim; :q! - wymuś wyjście
 • :x lub :wq - zapis i wyjście z Vim
 • p - 'paste' niżej
 • P - 'paste' wyżej
 • b - 'begin' - poczatek słowa
 • e - 'end' - koniec słowa
 • w - 'word' - skok po słowie
 • x - prawie jak 'delete'
 • y - kopiuj linię
 • Y - kopiuj linię, kursor na początek linii
 • yiw – 'Yank' (copy) the current word.
 • u - Undo
 • d2d - Skasuj dwie linie
 • :34,65d - skasuj linie od 34 do 65
 • :34,65y - kopiuj linie od 34 do 65
 • :set nu - wstawi numery linii
 • :set nonu - ukryje numery lini

Vim posiada dużą liczbę dodatkowych poleceń, które umożliwiają np. wyszukiwanie tekstu, zamianę tekstu, nawigację po pliku czy używanie makr. Wymaga on trochę nauki, aby osiągnąć pełną wydajność, ale po opanowaniu podstawowych poleceń może stać się niezwykle skutecznym narzędziem dla programistów i osób, które pracują z tekstem na co dzień.


Materiał przygotował dla Was:
Andrzej EZNAWCA Mazur
Zapraszam na moje strony:
LekcjePHP.pl
Eznawca.pl