Wyszukiwanie "uniform"

Zaimplementuj funkcję rand5() używając rand7()

Zaimplementuj funkcję rand5() używając rand7()

Daily Coding Problem: Problem #71 [Easy]

Używając funkcji rand7(), która zwraca liczbę całkowitą od 1 do 7, zaimplementuj funkcję rand5(), która zwraca liczbę całkowitą od 1 do 5.

Czytaj więcej