Wyszukiwanie "Summation"

Youtube logoSumator - suma ciągu arytmetycznego

Sumator - suma ciągu arytmetycznego

Grasshopper Summation

Celem zadania jest napisanie funkcji, która zwróci sumę pierwszych n wyrazów ciągu arytmetycznego.

Czytaj więcej