Kurs Webdev z back-endem w PHP Web development

Ściąga z CURL

Ściąga z CURL

Cheat sheet from library and command-line tool (curl) for transferring data using various network protocols

CURL - polecenie/narzędzie do wysyłania zapytań HTTP i transferu danych

Czytaj więcej
Zaimplementuj funkcję rand5() używając rand7()

Zaimplementuj funkcję rand5() używając rand7()

Daily Coding Problem: Problem #71 [Easy]

Używając funkcji rand7(), która zwraca liczbę całkowitą od 1 do 7, zaimplementuj funkcję rand5(), która zwraca liczbę całkowitą od 1 do 5.

Czytaj więcej
Midjourney - Sztuczna Inteligencja tworzy obrazy

Midjourney - Sztuczna Inteligencja tworzy obrazy

Midjourney - Artificial Intelligence creates images

Czytaj więcej
Konwencje nazewnictwa - snake_case, camelCase, Kebab-case... stosowane w programowaniu

Konwencje nazewnictwa - snake_case, camelCase, Kebab-case... stosowane w programowaniu

Naming conventions - snake_case, camelCase, Kebab-case.... used in programming

Poznaj konwencje nazewnictwa takie jak snake_case, camelCase, PascalCase, Kebab-case i zasady i rekomendacje dla jezyka PHP, aby sprawnie poruszać się w świecie programistycznym.

Czytaj więcej
Ściąga z Wiersza Poleceń Windows

Ściąga z Wiersza Poleceń Windows

Cheat sheet from Windows Command Prompt

Zbiór podręcznych poleceń systemu Windows CLI, wiersza poleceń Windows

Czytaj więcej