Wyszukiwanie "PHP"

Youtube logoUtrzymuj nawodnienie

Utrzymuj nawodnienie

Keep hydrated!

Celem zadania jest zaokrąglenie liczby w dół. W języku PHP mamy 3 podstawowe funkcje zaokrąglania: round(), ceil() i floor(). Naszym zadaniem jest zaokrąglenie w dół dlatego musimy zastosować funkcję floor().

Czytaj więcej
Youtube logoPolicz dodatnie, zsumuj ujemne

Policz dodatnie, zsumuj ujemne

Count of positives / sum of negatives

Kolejne zadanie w języku PHP, w którym musimy wewnątrz pętli dokonywać podstawowych operacji matematycznych takich jak zliczanie wystąpień i sumowanie wartości.

Czytaj więcej
Youtube logoSumator - suma ciągu arytmetycznego

Sumator - suma ciągu arytmetycznego

Grasshopper Summation

Celem zadania jest napisanie funkcji, która zwróci sumę pierwszych n wyrazów ciągu arytmetycznego.

Czytaj więcej