Wyszukiwanie "PHP"

Newsletter LekcjePHP

Newsletter LekcjePHP

Newsletter to aktualny biuletyn wysyłany do Państwa za pomocą poczty elektronicznej.

Czytaj więcej
Konwencje nazewnictwa - snake_case, camelCase, Kebab-case... stosowane w programowaniu

Konwencje nazewnictwa - snake_case, camelCase, Kebab-case... stosowane w programowaniu

Naming conventions - snake_case, camelCase, Kebab-case.... used in programming

Poznaj konwencje nazewnictwa takie jak snake_case, camelCase, PascalCase, Kebab-case i zasady i rekomendacje dla jezyka PHP, aby sprawnie poruszać się w świecie programistycznym.

Czytaj więcej
Daily Coding Problem - Zaczynamy

Daily Coding Problem - Zaczynamy

Daily Coding Problem - Getting Started

Czytaj więcej
Oblicz iloczyny wszystkich wartości w tablicy

Oblicz iloczyny wszystkich wartości w tablicy

Daily Coding Problem: Problem #2 [Hard]

Dla danej tablicy liczb całkowitych, zwróć nową tablicę, aby każdy element o indeksie i nowej tablicy był iloczynem wszystkich liczb w oryginalnej tablicy oprócz tej o i.

Czytaj więcej
Zaimplementuj funkcję rand5() używając rand7()

Zaimplementuj funkcję rand5() używając rand7()

Daily Coding Problem: Problem #71 [Easy]

Używając funkcji rand7(), która zwraca liczbę całkowitą od 1 do 7, zaimplementuj funkcję rand5(), która zwraca liczbę całkowitą od 1 do 5.

Czytaj więcej
Youtube logoPoliczyć liczbę duplikatów

Policzyć liczbę duplikatów

Count the number of Duplicates

Celem zadania jest napisanie funkcji, która zwróci liczbę różnych znaków alfabetu bez rozróżniania wielkości liter i cyfr, występujących co najmniej raz w ciągu wejściowym.

Czytaj więcej